Naše storitve

natančno, zanesljivo in kakovostno

Sistem varnosti in zdravja pri delu

za učinkovit podjetniški ekosistem in prihranke

Ocena tveganja
Usposabljanje
Pregledi in preizkusi delovne opreme
Pregledi otroških igrišč in igral
Pregledi športne opreme
Preiskave škodljivosti delovnega okolja: toplotno udobje, osvetljenost, hrup
Meritve prezračevanja
Reševanje regresnih zahtevkov

Požarno varstvo

za preprečevanje dejanskih in skritih posledic (stroškov) požara

Požarni redi, požarni načrti, načrti evakuacije
Usposabljanje
Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite
Študije in zasnove požarne varnosti
Elaborati eksplozijske ogroženosti

Usposabljanja

za efektivnost zaposlenih in zmanjševanje nezgod pri delu

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva
Usposabljanje upravljalcev viličarjev, dvigalistov, strojnikov TGM, upravljalcev dvižnih košar
Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Usposabljanje za izvajanje požarne straže
Usposabljanje za izvajanje evakuacije

Promocija zdravja

za povečanje produktivnosti in zmanjševanje bolniških odsotnosti

Programi promocije zdravja na delovnih mestih

Gradbeništvo

za optimalno in varno izpeljane investicije

Varnostni načrti za gradbišča
Koordinator VZD v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta
Gradbeni nadzor in vodenje gradbenih projektov

Nadzor elektroinštalacij in strelovodov

za učinkovito preprečevanje izpadov napajanja in okvar na napravah

Pregledi, preskusi in meritve električnih inštalacij
Pregledi, preskusi in meritve strelovodov

Koristno

paket dokumentov in povezav za hiter dostop do informacij

O inštitutu

Varnost in zdravje pri delu. Premnogim podjetjem žal še vedno zgolj zakonska nuja. Našim strankam že dolgo ne več. V inštitutu presegamo omejeno miselnost in ustvarjamo napredne rešitve, ki vašemu podjetju omogočajo učinkovito delovno okolje in nenazadnje, prihranke.

Delovanje inštituta temelji na dolgoletnih izkušnjah in strokovni usposobljenosti zaposlenih, napredni opremi in inštrumentih ter na optimalnih procesih dela. Vse to za prožnost, skozi katero uspešno uvajamo svetovne trende in inovacije, ki našim partnerjem zagotavljajo konkurenčno prednost.

Kljub hitri dinamiki poslovnega okolja nikoli ne pozabimo na pristen oseben odnos. Verjamemo, da le učinkovita komunikacija lahko zagotovi najvišji nivo storitve. Storitve, ki izpolni vsa pričakovanja. In več.
Varnost in zdravje pri delu. Premnogim podjetjem žal še vedno zgolj zakonska nuja. Našim strankam že dolgo ne več. V inštitutu presegamo omejeno miselnost in ustvarjamo napredne rešitve, ki vašemu podjetju omogočajo učinkovito delovno okolje in nenazadnje, prihranke.

Delovanje inštituta temelji na dolgoletnih izkušnjah in strokovni usposobljenosti zaposlenih, napredni opremi in inštrumentih ter na optimalnih procesih dela. Vse to za prožnost, skozi katero uspešno uvajamo svetovne trende in inovacije, ki našim partnerjem zagotavljajo konkurenčno prednost.

Kljub hitri dinamiki poslovnega okolja nikoli ne pozabimo na pristen oseben odnos. Verjamemo, da le učinkovita komunikacija lahko zagotovi najvišji nivo storitve. Storitve, ki izpolni vsa pričakovanja. In več.

Kontakt

stopite v stik z nami preko spodnjih kontaktov

Kontaktni podatki

IVZ, inštitut varnosti
in zdravja d.o.o.

Parmova ulica 41
1000 Ljubljana

Matična št: 1894641000
ID za DDV: SI62978527
TRR: SI56 2900 0005 2326 992,
UniCredit banka Slovenija d.d.
Vložna št.: 13871500, 28.11.2003,
Okrožno sodišče v Ljubljani