Naše storitve

celovit sistem po meri naročnika

Sistem varnosti in zdravja pri delu

za učinkovit podjetniški ekosistem in prihranke

Ocena tveganja
Usposabljanje
Pregledi in preizkusi delovne opreme
Pregledi otroških igrišč in igral
Pregledi športne opreme
Preiskave škodljivosti delovnega okolja: toplotno udobje, osvetljenost, hrup
Meritve prezračevanja
Reševanje regresnih zahtevkov

Požarno varstvo

za preprečevanje dejanskih in skritih posledic (stroškov) požara

Požarni redi, požarni načrti, načrti evakuacije
Usposabljanje
Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite
Študije in zasnove požarne varnosti
Elaborati eksplozijske ogroženosti

Usposabljanja

za efektivnost zaposlenih in zmanjševanje nezgod pri delu

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva
Usposabljanje upravljalcev viličarjev, dvigalistov, strojnikov TGM, upravljalcev dvižnih košar
Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Usposabljanje za izvajanje požarne straže
Usposabljanje za izvajanje evakuacije

Promocija zdravja

za povečanje produktivnosti in zmanjševanje bolniških odsotnosti

Programi promocije zdravja na delovnih mestih

Gradbeništvo

za optimalno in varno izpeljane investicije

Varnostni načrti za gradbišča
Koordinator VZD v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta
Gradbeni nadzor in vodenje gradbenih projektov

Nadzor elektroinštalacij in strelovodov

za učinkovito preprečevanje izpadov napajanja in okvar na napravah

Pregledi, preskusi in meritve električnih inštalacij
Pregledi, preskusi in meritve strelovodov

Projekti

gradimo dolgoročno zaupanje

Družbena odgovornost

Fotovoltaika

Tehnološki razvoj naše civilizacije spremlja predvsem vedno večja poraba energije. Za naše življenje in delovanje porabimo vsak dan več različnih energentov. Zavedamo se pomena ohranjanja okolja za prihodnje generacije, zato si po svojih močeh prizadevamo k temu. V različnih fazah in na različne načine smo sodelovali pri mnogih projektih za zagotavljanje obnovljivih virov energije. Med drugim smo izvajali naloge pri obnovi največje solarne elektrarne pri nas, ki se nahaja v Mariboru in je v lasti podjetja TERATRON d.o.o.

Na konjskem hrbtu

Vzpodbujamo in se trudimo za zdrav način življenja, tako v delovnem času kot v zasebnem življenju. Poleg priprave in izvajanja programov promocije zdravja za naše partnerje, finančno in s svetovanjem podpiramo našo partnersko organizacijo Konjeniški klub Gibanje.

Drugačni, a enakovredni partnerji

Prizadevamo si za sodelovanje z drugačnimi in podpiramo šibkejše posameznike ter skupine s posebnimi potrebami. Podpiramo in vzpodbujamo razvoj dejavnosti, s katerimi bi bil ta svet bolj prijazen prav do vseh nas. Tako na primer božične voščilnice in darila nakupujemo pri Zvezi društev za cerebralno paralizo Sonček, tiskarske storitve za nas izvaja invalidsko podjetje Biografika BORI d.o.o. in podobno.

Zgodbe

Reference

Reference

Koristno

paket dokumentov in povezav za hiter dostop do informacij

O inštitutu

Varnost in zdravje pri delu. Premnogim podjetjem žal še vedno zgolj zakonska nuja. Našim strankam že dolgo ne več. V inštitutu presegamo omejeno miselnost in ustvarjamo napredne rešitve, ki vašemu podjetju omogočajo učinkovito delovno okolje in nenazadnje, prihranke.

Delovanje inštituta temelji na dolgoletnih izkušnjah in strokovni usposobljenosti zaposlenih, napredni opremi in inštrumentih ter na optimalnih procesih dela. Vse to za prožnost, skozi katero uspešno uvajamo svetovne trende in inovacije, ki našim partnerjem zagotavljajo konkurenčno prednost.

Kljub hitri dinamiki poslovnega okolja nikoli ne pozabimo na pristen oseben odnos. Verjamemo, da le učinkovita komunikacija lahko zagotovi najvišji nivo storitve. Storitve, ki izpolni vsa pričakovanja. In več.
Varnost in zdravje pri delu. Premnogim podjetjem žal še vedno zgolj zakonska nuja. Našim strankam že dolgo ne več. V inštitutu presegamo omejeno miselnost in ustvarjamo napredne rešitve, ki vašemu podjetju omogočajo učinkovito delovno okolje in nenazadnje, prihranke.

Delovanje inštituta temelji na dolgoletnih izkušnjah in strokovni usposobljenosti zaposlenih, napredni opremi in inštrumentih ter na optimalnih procesih dela. Vse to za prožnost, skozi katero uspešno uvajamo svetovne trende in inovacije, ki našim partnerjem zagotavljajo konkurenčno prednost.

Kljub hitri dinamiki poslovnega okolja nikoli ne pozabimo na pristen oseben odnos. Verjamemo, da le učinkovita komunikacija lahko zagotovi najvišji nivo storitve. Storitve, ki izpolni vsa pričakovanja. In več.
Matic Jesenšek, direktor

Kontakt

stopite v stik z nami preko spodnjih kontaktov

Kontaktni podatki

IVZ, inštitut varnosti
in zdravja d.o.o.

Ulica gledališča BTC 8
1000 Ljubljana

Matična št: 1894641000
ID za DDV: SI62978527
TRR: SI56 2900 0005 2326 992,
UniCredit banka Slovenija d.d.
Vložna št.: 13871500, 28.11.2003,
Okrožno sodišče v Ljubljani