Naše storitve

natančno, zanesljivo in kakovostno

Varnost in zdravje pri delu

Izjava o varnosti z oceno tveganja
Usposabljanje
Pregledi in preizkusi delovne opreme
Pregledi otroških igrišč in igral
Pregledi športne opreme
Preiskave škodljivosti delovnega okolja: toplotno udobje, osvetljenost, hrup
Meritve prezračevanja
Reševanje regresnih zahtevkov

Požarno varstvo

Požarni redi, požarni načrti, načrti evakuacije
Usposabljanje
Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite
Študije in zasnove požarne varnosti
Elaborati eksplozijske ogroženosti

Usposabljanje

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva
Usposabljanje upravljalcev viličarjev, dvigalistov, strojnikov TGM, upravljalcev dvižnih košar
Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Usposabljanje za izvajanje požarne straže
Usposabljanje za izvajanje evakuacije

Gradbeništvo

Varnostni načrti za gradbišča
Koordinator VZD v fazi izvajanja projekta
Gradbeni nadzor in vodenje gradbenih projektov

Električne inštalacije in strelovodi

Pregledi, preskusi in meritve električnih inštalacij
Pregledi, preskusi in meritve strelovodov

Koristno

paket dokumentov in povezav za hiter dostop do informacij

O inštitutu

Veselje do dela in pristnih človeških odnosov nam dajeta odlično podlago za delovanje. Strokovno znanje in delovne izkušnje pa sta ključna za izvajanje strokovnih nalog v okviru inštituta. Vendar vse to ne pomeni veliko, v kolikor se v odnosu s stranko hitro ne doseže obojestranskega razumevanja katere storitve, na kakšen način in v kakšni obliki se bodo izvedle. Zaradi kompleksnosti je uspešna komunikacija ključna za strokovno izvedeno storitev, ki izpolni pričakovanja stranke.

Delovanje inštituta temelji na strokovni usposobljenosti zaposlenih, delovnih izkušnjah, ustrezni opremi in inštrumentih ter na optimalno upravljanih procesih dela. Vse to omogoča inštitutu, da se v celoti posveti svojemu poslanstvu, ki je strokovno in konkurenčno izvajanje storitev. Kajti le na ta način se lahko uresniči bistven cilj vseh aktivnosti – zadovoljstvo stranke.

Stalno strokovno usposabljanje ter pridobivanje drugih veščin vseh sodelavcev je ključna podlaga za ohranjanje strokovnega nivoja storitev. V veselje nam je spremljati razvoj in trende na strokovnem področju, prav tako tudi razvoj delovnih procesov, komunikacije, upravljanja z dokumenti itd. Z implementiranjem najnovejših rešitev in dognanj v naše delovanje lahko dosegamo zadovoljstvo pri opravljanju dela, predvsem pa zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.

Kljub tehnološkemu razvoju ne pozabljamo, da nam le pristni medsebojni odnosi nudijo iskreno zadovoljstvo. Ni nam vseeno, v kakšnem okolju živimo in delamo, zato si po najboljših močeh prizadevamo in spodbujamo razvoj na vseh področjih, še posebej na področju kulture in športa.

Matic Jesenšek, direktor

Kontakt

stopite v stik z nami preko spodnjih kontaktov

Kontaktni podatki

IVZ, inštitut varnosti
in zdravja d.o.o.

Parmova ulica 41
1000 Ljubljana

Matična št: 1894641000
ID za DDV: SI62978527
TRR: SI56 2900 0005 2326 992,
UniCredit banka Slovenija d.d.
Vložna št.: 13871500, 28.11.2003,
Okrožno sodišče v Ljubljani